תקנון קומיוניפיט.jpg

תקנון

תקנון השתתפות בפעילויות קומיוניפיט

מטרות תקנון זה הינן הסדרת אופן ההתקשרות בין לקוחות קומיוניפיט לבין מנהלי וצוות קומיוניפיט, תיאום ציפיות מקצועיות והתנהגותיות והגדרת המדיניות ואופן ההתנהלות בעת קבלת השירותים השונים המוצעים ע"י קומיוניפיט. מנוסח בלשון זכר, אך מיועד כמובן לשני המינים.

בקצרה...

עדיין יש לקרוא את התקנון בהרחבה

סטוריז-2.jpg
 1. כל מדריך מטעמנו מבוטח באחריות מקצועית על כל המתאמנים.

 2. בקבוצות השונות ייתכנו החלפות של מאמנים מפעם לפעם. 

 צוות קומיוניפיט 

למחוק.jpg
 1. האימון הראשון הוא אימון היכרות בתשלום אך ללא התחייבות. 

 2. אימונים אישיים וזוגיים נמכרים בחבילות.

 3. אימונים קבוצתיים - במנוי חודשי (בהוראת קבע שניתן לבטל בכל עת).

 4. במנוי חודשי אין תלות בהגעה לאימונים.

 5. ההתחייבות הנה חודשית (קלנדרית) בלבד - בהודעה על סיום מנוי, המנוי יהיה תקף עד סוף אותו החודש. 

 6. במסלול חד שבועי אנו מתחייבים ל 4 אימונים פרונטליים, בחודשים בהם מתקיימים 5 אימונים, ה 5 הוא בגדר בונוס. 

 7. ביטול אימון אישי / זוגי עד 12 שעות לפני האימון. 

 8. באימונים הקבוצתיים יש לבטל אישור הגעה עד שעה לפני מועד האימון.

 9. לקוחות פריפיט / בעלי כרטיסיות באימונים הקבוצתיים - ביטול אישור הגעה פחות משעה ממועד האימון מחייב כניסה בפריפיט / ניקוב בכרטיסייה. 

 10. הקפאת מנוי - בהודעה מראש בלבד, לא תתאפשר רטרואקטיבית. 

 11. ניתן להשלים אימונים שהוחסרו גם בקבוצות אחרות של קומיוניפיט (בתיאום מראש ועל בסיס מקום פנוי).

 12. ולהשלים אימונים שהוחסרו / בוטלו - באימוני הזום.

 13. בתנאי מז"א שלא מאפשרים לקיים אימון בחוץ, או במקרים של סגר וכד', האימונים יתקיימו בזום.

 אימונים ותשלומים 

למחוק.jpg
 1. על כל לקוח למלא שאלון פרטים אישיים והצהרת בריאות טרם תחילת הפעילות.

 2. יש למלא הצהרת בריאות (חלק מהשאלון).

 3. במידה ובהצהרה סימנת "כן" בסעיף כלשהו, יש לספק אישור רפואי להתעמל.

 מילוי פרטים 

ובאריכות...

כללי:

 1. הרישום לאימונים השונים ייעשה באמצעות אפליקציית Boostapp.

 2. אימון היכרות במסגרת קבוצתית יתואם טלפונית מול צוות קומיוניפיט בלבד. 

 3. ניהול האימונים והמשתתפים בכל קבוצה יתקיים באפליקציית Boostapp ובאמצעות קבוצת WhatsApp. 

 4. ההשתתפות באימונים השונים בבגדי ובנעלי ספורט (ראויים) הינה חובה. יש להצטייד במגבת ומים לכל אימון. 

 5. משך כל אימון 50 עד 60 דקות. 

 6. באחריות המתאמן להגיע לפחות 5 דקות לפני האימון ולאחר שאכל ושתה כראוי

 7. המשתתפים באימונים מתבקשים לשמור על כללי התנהגות נאותה. מדריכי הכושר רשאים, לפי שיקול דעתם, להוציא מהאימון מתאמן שהתנהגותו אינה הולמת.

 8. הנהלת קומיוניפיט רשאית לשנות את מועדי האימונים ומיקומם ולהחליף מדריכי כושר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 9. הרשמה לשירותי קומיוניפיט מתחת לגיל 18 מותנית בקבלת אישור בכתב מהורה / אפוטרופוס. 

 10. עם הרשמת המשתתף הוא מאשר בזאת לשלוח אליו באמצעות הודעות SMS ו/או WhatsApp ו/או E-mail הודעות בכל הנוגע לאימוני הכושר וכמו כן בנוגע לפעילויות והצעות מטעם קומיוניפיט. 

 11. קומיוניפיט וצוות המדריכים אינם אחראים לכל אובדן, גניבה או נזק לציוד או רכוש של המשתתפים. 

 12. אנו בקומיוניפיט שומרים שבתות וחגים ולא נותנים שירותינו במועדים אלו. 

 13. כל המוצע באתר קומיוניפיט אינו מחליף המלצת רופא והנו על אחריות המשתמש בלבד. 

 

כיסוי ביטוחי:

כל מדריכי הכושר מטעם קומיוניפיט הינם מדריכים מוסמכים ומחזיקים פוליסת ביטוח תקפה המבטחת את המשתתף בשעת האימון בלבד, לרבות כיסוי אחריות מקצועית, וכל האחריות הביטוחית בפעילות חלה על מדריכי קומיוניפיט. 

 

הצהרות והתחייבויות הלקוח:

 1. ההרשמה מותנית במילוי פרטים והצהרת בריאות בטופס המקוון.

 2. אישור רפואי: במקרה של סימון "כן" בסעיף אחד או יותר בהצהרת הבריאות ו/או התייחסות לדבר מה רפואי ו/או פיזיולוגי בהצהרת הבריאות, חלה חובה על המתאמן לעבור בדיקה רפואית ולקבל אישור רשמי בכתב מרופא לבצע פעילות גופנית, עד שבועיים מיום הרישום. הכיסוי הביטוחי ללקוח תקף רק עבור העומדים בתנאי זה.

 3. יש לדווח לצוות המדריכים על כל פציעה ו/או אירוע בריאותי המתרחש במהלך האימון.

 4. יש להישמע להוראות המדריכים על מנת לשמור על הוראות בטיחות במהלך אימון ולהימנע מפציעות.

 

מחירון ותשלומים:

1. בכל אחד מסוגי הפעילויות של קומיוניפיט תינתן האפשרות לאימון היכרות בעלות חד פעמית וללא התחייבות. מעבר לאימון ההיכרות ניתן לרכוש חבילת אימונים מבין החבילות המוצעות על ידי קומיוניפיט (במקרה של אימון אישי / זוגי) ו/או לרכוש מנוי חודשי (במסגרת קבוצתית). 

 

2. אימון היכרות הנו אישי וחד פעמי בלבד וללא החזר כספי ותקף לשבועיים בלבד ממועד רכישתו. כמו כן, המנוי הנו אישי ואינו ניתן להעברה. 

 

3. השתתפות קבועה באימונים הקבוצתיים השונים (מנוי חודשי) הנה בהתחייבות מראש לכל חודש קלנדרי עוקב, באמצעות הוראת קבע (חודשי מתחדש). ניתן לבקש להפסיק את התשלום בכל שלב, והוא יופסק מיד בתום החודש הקלנדרי בו הועברה הבקשה. 

4. מחירון הפעילויות השונות של קומיוניפיט: 

 • מחירון האימונים האישיים והזוגיים: מורכב מחבילות שונות של 10 / 20 / 30 אימונים ומתעדכן באתר קומיוניפיט. 

 • מחירון האימונים הקבוצתיים (פונקציונלי, יוגה וריצה): אנו מפעילים קבוצות קבע, הפתוחות לכולם, ובנוסף קבוצות פרטניות, המוקמות מהתגבשות יזומה של המשתתפים. 

 • המחירים בקבוצות הפרטניות נקבעים בהתאם למיקום ומספר המשתתפים, ובקבוצות הקבע המחירים קבועים בהתאם לבחירת מסלול המנוי (ראה סעיף 5), בכפוף למחירון המפורסם באתר. 

 • התשלום הנו בעבור השתתפות בשיעורי הקבוצה שבחר המשתתף בלבד, לא ניתן להצטרף לשיעורים בקבוצות אליהן לא נרשם המשתתף, אלא בתיאום מראש. 

 • המנוי הקבוצתי מקנה את הזכות ושריון המקום להשתתף באימונים המתקיימים במהלך החודש, ואינו תלוי בהגעת הלקוח לכל אימון. 

5. סוגי המסלולים באימונים הקבוצתיים: 

אנו בקומיוניפיט מציעים מספר מסלולים (חבילות) לרכישת מנוי במסגרת האימונים הקבוצתיים:

 • מסלול "בשלט רחוק", המציע אימון זום בשבוע ומגוון תכניות אימון לביצוע עצמאי משולב בקרה והדרכה. 

 • מסלול "נכנסים לכושר", המציע כניסה חד שבועית לאימון קבוצתי פרונטלי בשבוע + אימון זום נוסף בשבוע. 

 • מסלול "כושר שיא", המציע כניסה רב שבועית לאימון קבוצתי פרונטלי בשבוע (בהתאם לקבוצת הכושר הנבחרת) + אימון זום נוסף בשבוע.

 • מסלול "ALL IN", המציע חבילה משולבת הכוללת את מסלול "כושר שיא" + מפגש אימון מנטלי + תכנית ליווי תזונתי + אימון זום נוסף בכל שבוע. 

5.1 כמו כן, כל מסלול מציע הטבות שונות, נוספות על האמור. קומיוניפיט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי המסלולים ותוכנם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לרוכשים חדשים. 

5.2 במסגרת כל מסלול וכחלק בלתי נפרד ממנו, הן קבוצתי והן אישי, מקבל כל לקוח ערכת ציוד כושר מקצועי הכולל 5 אביזרים בסיסיים המשמשים אותו באימונים הפרונטליים ואימוני האון ליין. עלות הציוד, יחד עם כל הטבות המסלול, מגולמת במחיר המנוי, בהנחה בלעדית במסגרת המסלול, ונפרס על פני 6 חודשים, נוסף על עלות המנוי הגולמית. 

5.3 כאמור, המנוי הנו חודשי בלבד, אולם במקרה של ביטול/הפסקת מנוי טרם סיום 6 חודשים ראשונים, על הלקוח לשלם את החלק היחסי מיתרת עלות ערכת הציוד והטבות המסלול שבחר, לפי תעריף המקור ולא לפי התעריף המוזל המגולם במסלול: מזרן כושר בעלות 79 ש"ח, רצועות TRX בעלות 280 ש"ח, חבל קפיצה בעלות 20 ש"ח, גומיית כח בעלות 40 ש"ח, משקולת בעלות 15 ש"ח לקילו. המחירים כוללים מע"מ. 

6. החזר כספי יינתן רק במקרים הבאים: 

 • הפסקת פעילות קומיוניפיט מכל סיבה שהיא (תקף לכל מסגרות וסוגי האימונים והשירותים). 

 • היעדר מינימום נדרש לפתיחת קבוצת כושר.

 • שינוי מועד קבוע לאימוני קבוצה ואי היכולת של המשתתף להתחייב למועד החדש.

 • בכל מקרה של ביטול אימון יזום ע"י קומיוניפיט, מכל סיבה, לכל מתאמן בקבוצה בה נדחה האימון תישמר הזכות להשתתף באימון חלופי שיוצע (השלמת אימון במועד אחר, הן פרונטלי והן און ליין) או לחילופין יוארך תוקף המנוי, בהתאם להחלטת הנהלת קומיוניפיט, אך לא יינתן החזר כספי. תקף גם בחבילת אימוני כושר אישיים ו/או זוגיים. 

 • מצב בריאותי ו/או פיזיולוגי חריג שאינו מאפשר המשך השתתפות בפעילות הגופנית לתקופה ממושכת / לא ידועה, בכפוף לאישור רפואי. פחות מכך, ר' סעיף 6. במצב כזה, ההחזר הכספי יחושב לפי המחיר המלא כפי שמעודכן באתר קומיוניפיט ולא לפי המחיר המוזל שהתקיים במסגרת מבצע מסוים / הנחה שניתנה בעבור התחייבות מראש לתקופת מה או כל הטבה אחרת. תקף גם בחבילת אימוני כושר אישיים ו/או זוגיים.

 

7. הקפאת מנוי: 

 • זו תתאפשר רק במקרים בהם הסיבה הגיונית ומשמעותית והיא נתונה לשיקול דעתם הבלעדית של מנהלי קומיוניפיט. 

 • במקרים בהם בקשת ההקפאה הנה בגין בעיה רפואית ו/או פיזיולוגית או שירות מילואים העולה על 7 ימים, תגובה הבקשה באישורים המתאימים. 

 • הקפאת מנוי תהיה יזומה מראש ולא תיעשה רטרואקטיבית, וכמו כן ההקפאה לא תעלה על שבועיים. 

 • במסגרת חבילת אימוני כושר שאינם קבוצתיים (דהיינו אישיים ו/או זוגיים), הקפאת החבילה תהיה גמישה יותר, אך תוגבל לשנה מיום ההקפאה. 

 

8. השלמות: 

במקרה של היעדרות מוצדקת מאימון, ניתן להשלימו בהשתתפות באימון קבוצתי במועד אחר, ובאימוני האון ליין, עד מועד סוף תקופת ההתחייבות, זאת בהודעה מראש לצוות קומיוניפיט ועל בסיס מקום פנוי. 

 

9. את הבקשות השונות (החזר כספי / הקפאת מנוי / השלמות) יש לשלוח לכתובת הדוא"ל Communifit.inbox@gmail.com.

 

10. אופן ביצוע התשלום: 

 • תשלום עבור השתתפות באימוני הכושר השונים המוצעים ע"י קומיוניפיט יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, דרך אתר קומיוניפיט או בטפסים המקוונים המיועדים לכך. 

 • אפשרויות / דרכי תשלום אחרות (המחאה / העברה בנקאית / אפליקציות התשלום ביט ופפרפיי / מזומן) תיבחנה באופן פרטני והדבר יתואם מול הנהלת קומיוניפיט. תשלום עבור חבילות אימונים אישיים / זוגיים או התחייבות ארוכת טווח, יתאפשר בהמחאות בחלוקה התואמת את הסכום הכללי. 

 • חל איסור לשלם למדריכי הכושר או להעביר תשלום דרכם. 

 

באמצעות סימון בטופס המקוון ובמועד מילויו, המשתתף מאשר כי קרא, הבין, אישר והסכים להוראות התקנון, וכי הוא מתחייב לנהוג לפיו. 

*אגב, אנחנו פתוחים לתגובות, הערות, בקשות, רעיונות וכל מה שתרצו לדבר איתנו עליו, אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו.