תקנון קומיוניפיט.jpg

תקנון מנויי פריפיט

תקנון השתתפות לקוחות פריפיט בפעילויות קומיוניפיט

מטרות תקנון זה הינן הסדרת אופן ההתקשרות בין לקוחות freefit המתאמנים בקומיוניפיט לבין מנהלי וצוות קומיוניפיט, תיאום ציפיות מקצועיות והתנהגותיות והגדרת המדיניות ואופן ההתנהלות בעת קבלת השירותים השונים המוצעים ע"י קומיוניפיט.

בקצרה...

עדיין יש לקרוא את התקנון בהרחבה

סטוריז-2.jpg
 1. כל מדריך מטעמנו מבוטח באחריות מקצועית על כל המתאמנים.

 2. בקבוצות השונות ייתכנו החלפות של מאמנים מפעם לפעם. 

 צוות קומיוניפיט 

למחוק.jpg
 1. כל נושא התשלומים מתקיים כמובן דרך חברת freefit ובכפוף לתנאיה ובהתאם למסלול שברשותך. 

 2. אנו משריינים מקום בהתאם לאישורי ההגעה, במידה ובשעתיים שלפני האימון תודיע על ביטול הגעתך, יהיה עליך להעביר כניסה באפליקציית הפריפיט. 

 אימונים ותשלומים 

למחוק.jpg
 1. על כל לקוח למלא שאלון פרטים אישיים והצהרת בריאות טרם תחילת הפעילות.

 2. יש למלא הצהרת בריאות (חלק מהשאלון).

 3. במידה ובהצהרה סימנת "כן" בסעיף כלשהו, יש לספק אישור רפואי להתעמל.

 מילוי פרטים 

ובאריכות...

כללי:

 1. הרישום לאימונים השונים ייעשה ע"י צוות קומיוניפיט בלבד באמצעות תיאום טלפוני ו/או טופס מקוון שישלח ע"י הצוות בערוצי התקשורת השונים. כמו כן ניתן לקבל מענה לכל שאלה ע"י הצוות. 

 2. ניהול האימונים והמשתתפים בכל קבוצה יתקיים באמצעות קבוצת WhatsApp. 

 3. ההשתתפות באימונים השונים בבגדי ובנעלי ספורט (ראויים) הינה חובה. יש להצטייד במגבת ומים לכל אימון. 

 4. באחריות המתאמן להגיע לפחות 5 דקות לפני האימון ולאחר שאכל ושתה כראוי

 5. המשתתפים באימונים מתבקשים לשמור על כללי התנהגות נאותה. מדריכי הכושר רשאים, לפי שיקול דעתם, להוציא מהאימון מתאמן שהתנהגותו אינה הולמת.

 6. הנהלת קומיוניפיט רשאית לשנות את מועדי האימונים ומיקומם ולהחליף מדריכי כושר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 7. הרשמה לשירותי קומיוניפיט מתחת לגיל 18 מותנית בקבלת אישור בכתב מהורה / אפוטרופוס. 

 8. עם הרשמת המשתתף הוא מאשר בזאת לשלוח אליו באמצעות הודעות SMS ו/או WhatsApp ו/או E-mail הודעות בכל הנוגע לאימוני הכושר וכמו כן בנוגע לפעילויות והצעות מטעם קומיוניפיט (לא ספאם). 

 9. קומיוניפיט וצוות המדריכים אינם אחראים לכל אובדן, גניבה או נזק לציוד או רכוש של המשתתפים. 

 10. אנו בקומיוניפיט שומרים שבתות וחגים ולא נותנים שירותינו במועדים אלו. 

 11. כל המוצע באתר קומיוניפיט אינו מחליף המלצת רופא והנו על אחריות המשתמש בלבד. 

 

כיסוי ביטוחי:

כל מדריכי הכושר מטעם קומיוניפיט הינם מדריכים מוסמכים ומחזיקים פוליסת ביטוח תקפה המבטחת את המשתתף בשעת האימון בלבד, לרבות כיסוי אחריות מקצועית, וכל האחריות הביטוחית בפעילות חלה על מדריכי קומיוניפיט. 

 

הצהרות והתחייבויות הלקוח:

 1. ההרשמה מותנית במילוי פרטים והצהרת בריאות בטופס המקוון.

 2. אישור רפואי: במקרה של סימון "כן" בסעיף אחד או יותר בהצהרת הבריאות ו/או התייחסות לדבר מה רפואי ו/או פיזיולוגי בהצהרת הבריאות, חלה חובה על המתאמן לעבור בדיקה רפואית ולקבל אישור רשמי בכתב מרופא לבצע פעילות גופנית, עד שבועיים מיום הרישום. הכיסוי הביטוחי ללקוח תקף רק עבור העומדים בתנאי זה.

 3. יש לדווח לצוות המדריכים על כל פציעה ו/או אירוע בריאותי המתרחש במהלך האימון.

 4. יש להישמע להוראות המדריכים על מנת לשמור על הוראות בטיחות במהלך אימון ולהימנע מפציעות.

 

התנהלות ורישום:

   1. על כל לקוח freefit לשריין מקום בקבוצה המבוקשת ובמועד הרצוי, באחת הדרכים הבאות:

   2. במידה וירצה לקוח freefit לקחת חלק תדיר בקבוצה כושר מסוימת, יוכל להצטרף לקבוצת ה whatsapp של קבוצת הכושר ולעדכן השתתפויותיו שם ולשריין מקומו. 

   3. בעת ההגעה לאימון הקבוצתי, וטרם האימון, יש להירשם לאימון דרך אפליקציית freefit ולהציג רישום זה למדריך הכושר הקבוצתי. 

   4. הטבה ייחודית לחברי freefit - ניתן לצרף אורחים לאימונים בעלות של 35 ש"ח בלבד וללא התחייבות. יש כמובן לשריין מראש מקום גם עבור האורח. 

   5. אופן התשלום והתנאים עבור האורחים - בכפוף לתקנון לקוחות קומיוניפיט (שאינם לקוחות freefit). 

  6. אנו משריינים מקום בקבוצות השונות בהתאם לאישורי ההגעה הנעשים באותו היום, במידה ובשעתיים שלפני האימון תודיע על ביטול הגעתך, תידרש להעביר כניסה באפליקציית ה freefit. 

 

באמצעות סימון בטופס המקוון ובמועד מילויו, המשתתף מאשר כי קרא, הבין, אישר והסכים להוראות התקנון, וכי הוא מתחייב לנהוג לפיו. 

 

*אגב, אנחנו פתוחים לתגובות, הערות, בקשות, רעיונות וכל מה שתרצו לדבר איתנו עליו - אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו.